Certyfikaty DPD w hurtowni farmaceutycznej
PCF Procefar sp. z o.o. we Wrocławiu i Łodzi

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że Nasze dwie Hurtownie Farmaceutyczne we Wrocławiu i w Łodzi należące do Przedsiębiorstwa PCF Procefar sp. z o.o. otrzymały Certyfikaty zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Dokumenty te stanowią potwierdzenie, że w swoich działaniach obie hurtownie spełnią najwyższe wymagania stawiane dystrybutorom farmaceutycznym. Tym samym znaleźliśmy się w wąskim gronie podmiotów wpisanych do europejskiego rejestru hurtowni farmaceutycznych posiadających Certyfikaty DPD.

Uzyskane Certyfikaty DPD podkreślają, iż jakość stanowi bez wątpienia czynnik kształtujący przewagę rynkową oraz wzrost konkurencyjności.

Certyfikat DPD NOH.5103.24.2021 wydany dla Hurtowni Farmaceutycznej PCF Procefar sp. z o.o. zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzka 242 F.

Certyfikat DPD NOH.5103.11.2020 wydany dla Hurtowni Farmaceutycznej PCF Procefar sp. z o.o. zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 230.