Our zones

We invite you to familiarize yourself with our offer.
parallax background
nearly50mln

PACKAGINGS DELIVERED ANNUALLY

more than5000

SERVICED PHARMACIES

3750

PALLET SPACES

nearly500

ASSORTMENT ITEMS

parallax background
nealry50mln

PACKAGINGS DELIVERED ANNUALLY

>
more than5000

SERVICED PHARMACIES

3750

PALLET SPACES

nearly500

ASSORTMENT ITEMS

See where we are located?

Contact

PCF Procefar Sp. z o.o.
Żmigrodzka 242F
51-131 Wroclaw
phone. (+48) 71 324 00 00
e-mail: sekretariat@procefar.pl

Contact for wholesalers

Wholesale Customer Service
phone. (+48) 71 324 00 04
phone. (+48) 71 324 00 05
phone. (+48) 71 324 00 07
sprzedaz@procefar.pl

Contact for pharmacies

Pharmacy Customer Service
phone. (+48) 801 005 081
hurt@procefar.pl

Omron - Infoline

Omron Product Orders
phone. (+48) 801 033 066
dok@procefar.pl

KRS 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, BDO 000117917
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 zł

We are part of: