Non announcement

Contact

PCF Procefar Sp. z o.o.
Żmigrodzka 242F
51-131 Wroclaw
phone. (+48) 71 324 00 00
e-mail: sekretariat@procefar.pl

Contact for wholesalers

Wholesale Customer Service
phone. (+48) 71 324 00 04
phone. (+48) 71 324 00 05
phone. (+48) 71 324 00 07
sprzedaz@procefar.pl

Contact for pharmacies

Pharmacy Customer Service
phone. (+48) 801 005 081
hurt@procefar.pl

Omron - Infoline

Omron Product Orders
phone. (+48) 801 033 066
dok@procefar.pl

KRS 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, BDO 000117917
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 zł

We are part of: