Contact

See where we are located


Wrocław

Main Seat
PCF Procefar Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 242F
51-131 Wrocław

access map


Łódź

Warehouse
PCF Procefar Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 230
93-124 Łódź

ContactWholesale Customer Service

tel. (+48) 71 324 00 07
phone. (+48) 71 324 00 05
phone. (+48) 71 324 00 04
sprzedaz@procefar.pl


Pharmacy Customer Service

phone. (+48) 801 005 081
hurt@procefar.pl


Certificates of Analysis for Pharmaceutical Raw Materials

certyfikaty@procefar.pl


Omron Infoline
Omron Product Orders

phone. (+48) 801 033 066
dok@procefar.pl

Our partnersOmron Technical /After-Sales Service

phone. (+48) 667 255 680
e-mail: medservice.bydgoszcz@gmail.com
www.ztm-medservice.pl

Please use our contact form


Your e-mail address will not be published

WHOLESALER QUESTIONNAURE

PHARMACY QUESTIONNAURE

MANUFACTURER QUESTIONNAURE

Contact

PCF Procefar Sp. z o.o.
Żmigrodzka 242F
51-131 Wroclaw
phone. (+48) 71 324 00 00
e-mail: sekretariat@procefar.pl

Contact for wholesalers

Wholesale Customer Service
phone. (+48) 71 324 00 04
phone. (+48) 71 324 00 05
phone. (+48) 71 324 00 07
sprzedaz@procefar.pl

Contact for pharmacies

Pharmacy Customer Service
phone. (+48) 801 005 081
hurt@procefar.pl

Omron - Infoline

Omron Product Orders
phone. (+48) 801 033 066
dok@procefar.pl

KRS 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, BDO 000117917
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 zł

We are part of:
E-HASCO.PL SHOP