See where we are located


Wrocław

Main Seat
PCF Procefar Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 242F
51-131 Wrocław

access map


Łódź

Warehouse
PCF Procefar Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 230
93-124 Łódź

Contact


PCF Customer Service


helpline: (+48) 801 005 081
dok@procefar.pl

Our partnersOmron Technical /After-Sales Service

phone. (+48) 667 255 680
e-mail: medservice.bydgoszcz@gmail.com
www.ztm-medservice.pl

Please use our contact form


Your e-mail address will not be published

WHOLESALER QUESTIONNAURE

  PHARMACY QUESTIONNAURE

   MANUFACTURER QUESTIONNAURE

    Contact

    PCF Procefar Sp. z o.o.
    Żmigrodzka 242F
    51-131 Wroclaw
    phone. (+48) 71 324 00 00
    e-mail: sekretariat@procefar.pl

    Contact for wholesalers

    Wholesale Customer Service
    phone. (+48) 71 324 00 04
    phone. (+48) 71 324 00 05
    phone. (+48) 71 324 00 07
    sprzedaz@procefar.pl

    Contact for pharmacies

    Pharmacy Customer Service
    phone. (+48) 801 005 081
    hurt@procefar.pl

    Omron - Infoline

    Omron Product Orders
    phone. (+48) 801 033 066
    dok@procefar.pl

    KRS 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, BDO 000117917
    Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
    Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 zł

    We are part of: