Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wypełniania krótkiej ankiety podsumowującej jakość obsługi świadczonej przez Hurtownię Farmaceutyczną PCF Procefar sp. z o.o.

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:

Nasza polityka jakości i bezpieczeństwa

Przyjmując jako priorytet najwyższą jakość dystrybuowanych produktów oraz ich bezpieczeństwo, gwarantujemy z pełną odpowiedzialnością zachowanie najwyższych standardów postępowania w każdym aspekcie naszej działalności.

Ustanawiając jako nadrzędne cele Przedsiębiorstwa spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów, tworzenie wzajemnego zaufania i kreowanie korzystnych relacji w celu optymalizacji współpracy z naszymi partnerami handlowymi oraz mając na uwadze w szczególności dystrybuowanie produktów leczniczych i pozostałego asortymentu zgodnie z najwyższymi standardami, dążymy do ustawicznego podnoszenia jakości oferowanych usług.

Jednocześnie deklarujemy, że przyjęta Polityka Jakości podlega regularnym przeglądom i aktualizacji oraz jest przestrzegana przez wszystkich Pracowników. Zadania te realizujemy w szczególności poprzez:

  • wdrożenie i realizowanie w Przedsiębiorstwie Systemu Zapewnienia Jakości wraz z ciągłym weryfikowaniem jego aktualności i efektywności,
  • wdrożenie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej i zasad BHP,
  • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, realizowane poprzez systematyczne monitorowanie kluczowych procesów dystrybucyjnych,
  • postępowanie w każdym aspekcie działalności zgodnie z zatwierdzonymi procedurami i instrukcjami opracowanymi w oparciu o wymagania stawiane przez System Zapewnienia Jakości,
  • regularne badanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz satysfakcji z prowadzonej współpracy,
  • dostosowywanie naszych usług do wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijający się sektor logistyki produktów leczniczych,
  • prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych weryfikujących efektywność Systemu Zapewnienia Jakości,
  • zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej,
  • pogłębianie kwalifikacji, wiedzy i świadomości personelu poprzez zapewnienie systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
  • optymalizację kosztów i zapewnienie wewnątrz Przedsiębiorstwa zasad sprzyjających efektywnej pracy.