16 maja 2023

Nowy Członek Zarządu PCF Procefar Sp. z.o.o.

Do Zarządu PCF Procefar Sp. z.o.o. od maja 2023 roku dołączył Kamil Wosztyl, pełniąc w nim funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. W nowej roli. będzie odpowiedzialny za rozwój kontaktów handlowych na rynku krajowym oraz nadzór nad realizacją długoterminowych planów sprzedażowych. Kamil […]