Polityka prywatności

Administrator przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji udzielonych podczas korzystania z naszej strony, w tym informacji zawierających Dane Osobowe, dlatego też podejmuje wszelkie niezbędne działania: techniczne i organizacyjne oraz środki zabezpieczające, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celu w jakim są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu.

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę https://procefar.pl (dalej zwaną Platformą), przez PCF Procefar Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 242 F we Wrocławiu (dalej zwana Spółką), która jest ich Administratorem.

1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).

 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na platformie

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Cele statystyczne:

Dane będą wykorzystywane, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, tj. dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

 

 • W celu zapewnienia poprawnej funkcjonalności witryny:

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, tj. utrzymanie funkcjonalności witryny.

Zakres przetwarzanych danych:

Pliki cookies (identyfikatory plików cookies, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń)

Czas przechowywania:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 14  miesięcy.

 • W celu korzystania z formularza kontaktowego:

 

Zakres przetwarzanych danych:

 

 1. a) Imię i nazwisko
 2. b) Adres e-mail
 3. c) Numer telefonu
 4. d) Adres i nazwa działalności

 

Cel przetwarzania danych:

 

 1. a) udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

 

Podstawa prawna przetwarzania – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, udzielenie informacji, odpowiedź na zapytania ofertowe czy rozpatrzenie reklamacji.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania, a także przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

 • W celu wypełnienia Ankiety satysfakcji Klienta

 

Zakres przetwarzanych danych:

 

W związku z tym, że ankieta jest anonimowa, podczas jej wypełniania nie są zbierane przez Administratora żadne dane, prowadzące do identyfikacji osoby, która ją wypełnia. Ponieważ jednak ankieta jest na serwerze i domenie Microsoftu, firma Microsoft może zbierać pliki cookies, które mogą prowadzić do zbierania informacji o użytkownikach strony przez firmę Microsoft, na co nie mamy wpływu. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Firmy Microsoft, na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement, aby poznać zasady dotyczące ochrony prywatności stosowane przez firmę Microsoft.

 1. Przekazywanie Danych Osobowych
 • 1. Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy powierzenia z innym podmiotem. Dane Osobowe mogą być także przekazywane odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3.2. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Administrator wypełnia zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.

4.1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

4.2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

4.3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.4. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

4.5. Ze względu na to, iż korzystamy z Google Analytics oraz Microsoft Office 365, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy#infodelete oraz https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

4.6. Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres: iod@hasco-lek.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

 1. Cookies

6.1. Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

6.4. Tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody na pliki cookies można zobaczyć w banerze na temat plików cookies. Użytkownik zawsze ma możliwość zarządzania plikami cookies – decydowania, czy w aktualnej sesji strona będzie te pliki cookies zbierała oraz do indywidualnej rezygnacji z umieszczania plików cookie oraz ze zbierania informacji do różnych celów w dowolnym momencie. W dowolnym momencie mogą Państwo także zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

6.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

6.6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. wymagane oraz opcjonalne:

 1. a) cookies wymagane – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;
 2. b) cookies opcjonalne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

6.7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics, Microsoft Office 365. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

6.9. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tidio Live Chat

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Tidio Live Chat dla wsparcie czatowe. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Tidio Live Chat Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja

Google reCAPTCHA

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Dostarczanie ochrony przed spamem

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
rc::c
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
rc::b
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
rc::a
Wygaśnięcie
Funkcja

WordPress

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Określanie który baner cookie wyświetlać
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja

GDPR Cookie Consent

Funkcjonalne

Używanie

Używamy GDPR Cookie Consent dla zarządzanie zgodami cookies. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis czy wiadomosć została wyświetlona

Google Analytics

Statystyki, Funkcjonalne

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Provide technical monitoring

WPML

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WPML dla zarządzanie tłumaczeniami. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zapis preferencji językowych

Google Fonts

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Google Fonts API
Wygaśnięcie
Funkcja

Google Maps

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Używamy Google Maps dla wyświetlanie map. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Maps Privacy Statement.

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Google Maps API
Wygaśnięcie
Funkcja

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
uw-uid
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
brave_page_visited
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
mfnhistory
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
uw-icon-locales
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_consent_mode
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
 1. Logi serwera

7.1. Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

7.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. a) czas nadejścia zapytania,
 2. b) czas wysłania odpowiedzi,
 3. c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. f) informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. g) Informacje o adresie IP.

7.3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

7.4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. Inne strony internetowe

8.1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

8.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

8.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

8.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.

 1. Korzystanie z wtyczek zewnętrznych serwisów

Strona internetowa może zawierać odniesienia do innych serwisów. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych w zewnętrznych witrynach internetowych.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.