PCF Procefar Sp. z o.o. ma obecnie w swojej ofercie dystrybucyjnej ponad 240 produktów leczniczych, blisko 50 suplementów diety, około 110 środków do pielęgnacji i higieny oraz 50 wyrobów medycznych i ponad 10 kosmetyków.

W naszej dystrybucji znajdują się produkty Hasco-Lek , VIS oraz marek Philips Avent i Omron . Dostarczamy towary w ramach dostaw bezpośrednich do ponad 5000 aptek gwarantując realizację zamówień w ciągu 48 godzin. Transport produktów w temp kontrolowanej realizowany jest za pośrednictwem wykwalifikowanych firm przewozowych spełniających wszystkie wymagania jakościowe dla transportu farmaceutycznego.

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  1. Zestawienie dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot:
Rodzaj podmiotuWymagane dokumenty
Jednoosobowa działalność gospodarcza- dokumenty NIP, REGON
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG
Spółki: jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna - dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
Spółka cywilna- dokumenty NIP, REGON spółki cywilnej
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG każdego wspólnika spółki cywilnej
Inne podmioty: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, organizacje pożytku publicznego- dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  1. Zbiór zezwoleń, oświadczeń wymaganych od odbiorców w zależności od kategorii odbiorcy:
Kategoria odbiorcyWymagany dokument do wydania produktów leczniczych
Apteka- zezwolenie/decyzje zmieniające wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (właściwy urząd jeśli spoza RP)
- kwestionariusz odbiorcy detalicznego
Punkt apteczny - zezwolenie/decyzje zmieniające wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- dokumenty rejestrowe
- kwestionariusz odbiorcy detalicznego
Hurtownia farmaceutyczna- zezwolenie/decyzje wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (właściwy urząd jeśli spoza RP)
- kwestionariusz odbiorcy hurtowego
Sklep zielarsko-medyczny- zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- kwestionariusz odbiorcy detalicznego
Sklep specjalistycznego zaopatrzenia medycznego- zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- kwestionariusz inne
Apteka Szpitalna/Dział Farmacji/inne- zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej/działu farmacji szpitalnej wydane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- kwestionariusza odbiorcy prowadzącego działalność leczniczą, aptekę szpitalną, dział farmacji, praktykę lekarską, pielęgniarską, lecznice dla zwierząt, inną działalność statutową
Podmioty lecznicze- wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
- kwestionariusza odbiorcy prowadzącego działalność leczniczą, aptekę szpitalną, dział farmacji, praktykę lekarską, pielęgniarską, lecznice dla zwierząt, inną działalność statutową
Zakłady lecznicze dla zwierząt/lekarze weterynarii- wpis do Rejestru Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- decyzja lekarza weterynarii o nadaniu nr identyfikacyjnego
- kwestionariusza odbiorcy prowadzącego działalność leczniczą, aptekę szpitalną, dział farmacji, praktykę lekarską, pielęgniarską, lecznice dla zwierząt, inną działalność statutową

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z naszymi Przedstawicieli Handlowymi, Działem Obsługi KlientaInfolinią.

PCF Procefar Sp. z o.o. ma obecnie w swojej ofercie dystrybucyjnej ponad 240 produktów leczniczych, blisko 50 suplementów diety, około 110 środków do pielęgnacji i higieny oraz 50 wyrobów medycznych i ponad 10 kosmetyków.

W naszej dystrybucji znajdują się produkty Hasco-Lek , VIS oraz marek Philips Avent i Omron . Dostarczamy towary w ramach dostaw bezpośrednich do ponad 5000 aptek gwarantując realizację zamówień w ciągu 48 godzin. Transport produktów w temp kontrolowanej realizowany jest za pośrednictwem wykwalifikowanych firm przewozowych spełniających wszystkie wymagania jakościowe dla transportu farmaceutycznego.

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  1. Zestawienie dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot:
Rodzaj podmiotuWymagane dokumenty
Jednoosobowa działalność gospodarcza- dokumenty NIP, REGON
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG
Spółki: jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna - dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
Spółka cywilna- dokumenty NIP, REGON spółki cywilnej
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG każdego wspólnika spółki cywilnej
Inne podmioty: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, organizacje pożytku publicznego- dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  1. Zbiór zezwoleń, oświadczeń wymaganych od odbiorców w zależności od kategorii odbiorcy:
Kategoria odbiorcyWymagany dokument do wydania produktów leczniczych
Apteka- zezwolenie/decyzje zmieniające wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (właściwy urząd jeśli spoza RP)
- kwestionariusz odbiorcy detalicznego
Punkt apteczny - zezwolenie/decyzje zmieniające wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- dokumenty rejestrowe
- kwestionariusz odbiorcy detalicznego
Hurtownia farmaceutyczna- zezwolenie/decyzje wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (właściwy urząd jeśli spoza RP)
- kwestionariusz odbiorcy hurtowego
Sklep zielarsko-medyczny- zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- kwestionariusz odbiorcy detalicznego
Sklep specjalistycznego zaopatrzenia medycznego- zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- kwestionariusz inne
Apteka Szpitalna/Dział Farmacji/inne- zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej/działu farmacji szpitalnej wydane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
- kwestionariusza odbiorcy prowadzącego działalność leczniczą, aptekę szpitalną, dział farmacji, praktykę lekarską, pielęgniarską, lecznice dla zwierząt, inną działalność statutową
Podmioty lecznicze- wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
- kwestionariusza odbiorcy prowadzącego działalność leczniczą, aptekę szpitalną, dział farmacji, praktykę lekarską, pielęgniarską, lecznice dla zwierząt, inną działalność statutową
Zakłady lecznicze dla zwierząt/lekarze weterynarii- wpis do Rejestru Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- decyzja lekarza weterynarii o nadaniu nr identyfikacyjnego
- kwestionariusza odbiorcy prowadzącego działalność leczniczą, aptekę szpitalną, dział farmacji, praktykę lekarską, pielęgniarską, lecznice dla zwierząt, inną działalność statutową

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z naszymi Przedstawicieli Handlowymi, Działem Obsługi Klienta i Infolinią.

parallax background
ponad240

PRODUKTÓW LECZNICZYCH

blisko50

SUPLEMENTÓW DIETY

około110

ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI HIGIENY

około50

WYROBÓW MEDYCZNYCH

ponad10

KOSMETYKÓW

parallax background
ponad240

PRODUKTÓW LECZNICZYCH

blisko50

SUPLEMENTÓW DIETY

około110

ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI HIGIENY

około50

WYROBÓW MEDYCZNYCH

ponad10

KOSMETYKÓW

Dane kontaktowe

PCF Procefar Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 242F
51-131 Wrocław
tel. (+48) 71 324 00 00
e-mail: sekretariat@procefar.pl

Kontakt dla hurtowni

Dział obsługi klienta hurtowego
tel. (+48) 71 324 00 04
tel. (+48) 71 324 00 05
tel. (+48) 71 324 00 07
sprzedaz@procefar.pl

Kontakt dla aptek

Dział obsługi klienta aptecznego
tel. (+48) 801 005 081
hurt@procefar.pl

Infolinia - Omron

Zamówienia produktów firmy Omron
tel. (+48) 801 033 066
dok@procefar.pl

KRS 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, BDO 000117917
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 zł

Jesteśmy częścią:
SKLEP E-HASCO.PL