PCF Procefar Sp. z o.o. ma obecnie w swojej ofercie dystrybucyjnej ponad 240 produktów leczniczych, blisko 50 suplementów diety, około 110 środków do pielęgnacji i higieny oraz 50 wyrobów medycznych i ponad 10 kosmetyków.

W naszej dystrybucji znajdują się produkty Hasco-Lek , VIS oraz marek Philips Avent i Omron . Dostarczamy towary w ramach dostaw bezpośrednich do ponad 5000 aptek gwarantując realizację zamówień w ciągu 48 godzin. Transport produktów w temp kontrolowanej realizowany jest za pośrednictwem wykwalifikowanych firm przewozowych spełniających wszystkie wymagania jakościowe dla transportu farmaceutycznego.

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  1. Zestawienie dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot:
Rodzaj podmiotuWymagane dokumenty
Jednoosobowa działalność gospodarcza- dokumenty NIP, REGON
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG
Spółki: jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna - dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
Spółka cywilna- dokumenty NIP, REGON spółki cywilnej
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG każdego wspólnika spółki cywilnej
Inne podmioty: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, organizacje pożytku publicznego- dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  1. Zbiór zezwoleń, oświadczeń wymaganych od odbiorców w zależności od kategorii odbiorcy:
Kategoria odbiorcy Wymagany dokument do wydania produktów leczniczych
Hurtownia farmaceutyczna - zezwolenie / decyzje wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (właściwy urząd jeśli spoza RP);
- zezwolenie na substancje psychotropowe;
- zmiany zezwolenia na prowadzenie hurtowni oraz na substancje psychotropowe;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Apteka ogólnodostępna - zezwolenie / decyzje zmieniające wydane przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego ( właściwy urząd jeśli spoza RP);
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Punk apteczny - zezwolenie / decyzje zmieniające wydane przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Sklep zielarsko-medyczny - zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Sklep specjalistycznego zaopatrzenia medycznego - zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Sklep ogólnodostępny - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Zakład leczniczy dla zwierząt;
- Lekarz weterynarii prowadzący zarejestrowaną praktykę lekarsko-weterynaryjną;
- wpis do Rejestru Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
- decyzja lekarza weterynarii o nadaniu nr identyfikacyjnego;
- zezwolenie WIF na zakup substancji psychotropowych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej:
- Lekarz;
- Lekarz dentysta;
- wpis do Rejestru Praktyk Lekarzy;
- zezwolenie WIF na zakup substancji psychotropowych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Wykonująca zawód w ramach praktyki zawodowej:
- Pielęgniarka;
- Położna;
- wpis do Rejestru wydanego Pielęgniarek i Położnych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Felczer;
- Starszy felczer;
- wpis do Rejestru Praktyk Lekarzy;
- zezwolenie WIF na zakup substancji psychotropowych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Podmiot leczniczy - zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
- wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Księga Rejestrowa);
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Uczelnia;
- Instytut badawczy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
- Utworzony przez Polską Akademię Nauk instytut badawczy lub pomocnicza jednostka naukowa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1796)
- Inna niż powyższe jednostka prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe;
- Szkoła policealna;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- status podmiotu;
Dom pomocy społecznej
( art. 54 ust. 1; Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66)
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Izba wytrzeźwień;
- Placówka, której jednostka samorządu terytorialnego zleciła wykonywanie zadań izby wytrzeźwień, lub którą w tym celu utworzyła;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Jednostki realizujące zadania, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2–7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym -  dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Podmiot odpowiedzialny - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Polskie Laboratorium Antydopingowe - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- status podmiotu;

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z naszymi Przedstawicieli Handlowymi, Działem Obsługi KlientaInfolinią.

PCF Procefar Sp. z o.o. ma obecnie w swojej ofercie dystrybucyjnej ponad 240 produktów leczniczych, blisko 50 suplementów diety, około 110 środków do pielęgnacji i higieny oraz 50 wyrobów medycznych i ponad 10 kosmetyków.

W naszej dystrybucji znajdują się produkty Hasco-Lek , VIS oraz marek Philips Avent i Omron . Dostarczamy towary w ramach dostaw bezpośrednich do ponad 5000 aptek gwarantując realizację zamówień w ciągu 48 godzin. Transport produktów w temp kontrolowanej realizowany jest za pośrednictwem wykwalifikowanych firm przewozowych spełniających wszystkie wymagania jakościowe dla transportu farmaceutycznego.

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  1. Zestawienie dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot:
Rodzaj podmiotuWymagane dokumenty
Jednoosobowa działalność gospodarcza- dokumenty NIP, REGON
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG
Spółki: jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna - dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
Spółka cywilna- dokumenty NIP, REGON spółki cywilnej
- zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub wpis CEIDG każdego wspólnika spółki cywilnej
Inne podmioty: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, organizacje pożytku publicznego- dokumenty NIP, REGON spółki
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  1. Zbiór zezwoleń, oświadczeń wymaganych od odbiorców w zależności od kategorii odbiorcy:
Kategoria odbiorcy Wymagany dokument do wydania produktów leczniczych
Hurtownia farmaceutyczna - zezwolenie / decyzje wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (właściwy urząd jeśli spoza RP);
- zezwolenie na substancje psychotropowe;
- zmiany zezwolenia na prowadzenie hurtowni oraz na substancje psychotropowe;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Apteka ogólnodostępna - zezwolenie / decyzje zmieniające wydane przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego ( właściwy urząd jeśli spoza RP);
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Punk apteczny - zezwolenie / decyzje zmieniające wydane przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Sklep zielarsko-medyczny - zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Sklep specjalistycznego zaopatrzenia medycznego - zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych, wydane przez odpowiedniego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Sklep ogólnodostępny - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Zakład leczniczy dla zwierząt;
- Lekarz weterynarii prowadzący zarejestrowaną praktykę lekarsko-weterynaryjną;
- wpis do Rejestru Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
- decyzja lekarza weterynarii o nadaniu nr identyfikacyjnego;
- zezwolenie WIF na zakup substancji psychotropowych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej:
- Lekarz;
- Lekarz dentysta;
- wpis do Rejestru Praktyk Lekarzy;
- zezwolenie WIF na zakup substancji psychotropowych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Wykonująca zawód w ramach praktyki zawodowej:
- Pielęgniarka;
- Położna;
- wpis do Rejestru wydanego Pielęgniarek i Położnych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Felczer;
- Starszy felczer;
- wpis do Rejestru Praktyk Lekarzy;
- zezwolenie WIF na zakup substancji psychotropowych;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Podmiot leczniczy - zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
- wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Księga Rejestrowa);
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Uczelnia;
- Instytut badawczy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
- Utworzony przez Polską Akademię Nauk instytut badawczy lub pomocnicza jednostka naukowa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1796)
- Inna niż powyższe jednostka prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe;
- Szkoła policealna;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- status podmiotu;
Dom pomocy społecznej
( art. 54 ust. 1; Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66)
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- Izba wytrzeźwień;
- Placówka, której jednostka samorządu terytorialnego zleciła wykonywanie zadań izby wytrzeźwień, lub którą w tym celu utworzyła;
- dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Jednostki realizujące zadania, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2–7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym -  dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Podmiot odpowiedzialny - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Polskie Laboratorium Antydopingowe - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
Jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - dokumenty rejestrowe (KRS, CEDIG, NIP, REGON);
- status podmiotu;

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z naszymi Przedstawicieli Handlowymi, Działem Obsługi Klienta i Infolinią.

parallax background
ponad240

PRODUKTÓW LECZNICZYCH

blisko50

SUPLEMENTÓW DIETY

około110

ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI HIGIENY

około50

WYROBÓW MEDYCZNYCH

ponad10

KOSMETYKÓW

parallax background
ponad240

PRODUKTÓW LECZNICZYCH

blisko50

SUPLEMENTÓW DIETY

około110

ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI HIGIENY

około50

WYROBÓW MEDYCZNYCH

ponad10

KOSMETYKÓW