PCF Procefar z certyfikatem zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucji