Spółka Procefar została dystrybutorem globalnej marki Omron