13 kwietnia 2022

Zmiana godzin pracy DOK w dniu 15.04.2022

Szanowni Państwo, informujemy że Dział Obsługi Klienta w dniu 15.04.2022 jest dla Państwa dyspozycji w godzinach 7:00 – 15:00.    
12 kwietnia 2022

Zdrowych Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

4 marca 2022

Covi-Sept, Total-Sept – istotna zmiana

COVI-SEPT Uprzejmie informuję, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji PL WM i PB nr PB.8021.20.zl.32.2022.zz.10.2022 z dnia 2.03.2022 r. w związku z dokonaną zmianą po rejestracyjną dla produktu biobójczego COVI-SEPT, polegająca na wydłużeniu terminu ważności z 2 do 5 […]
23 lutego 2022

Produkty zawierające Lilial

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1902 z dnia 29.10.2021 r., zmieniającego załączniki II, III i V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne […]
25 stycznia 2022

Brak faktury w formacie XML

Szanowni Państwo, informujemy, że w przypadku braku faktury w formacie XML, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 71 736 81 70 lub kontakt na adres hurt@procefar.pl    
28 grudnia 2021

Zmiana godzin pracy DOK w dniu 31.12.2021

Szanowni Państwo, informujemy że Dział Obsługi Klienta w dniu 31.12.2021 jest dla Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 -16:00. Zapraszamy do kontaktu mailowo: Obsługa klienta hurtowego: sprzedaz@procefar.pl Obsługa klienta aptecznego/detalicznego: hurt@procefar.pl  Zgłoszenie reklamacyjne: reklamacje@procefar.pl oraz pod następującymi numerami telefonów: Obsługa klienta […]