23 lutego 2022

Produkty zawierające Lilial

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1902 z dnia 29.10.2021 r., zmieniającego załączniki II, III i V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne […]
28 grudnia 2021

Zmiana godzin pracy DOK w dniu 31.12.2021

Szanowni Państwo, informujemy że Dział Obsługi Klienta w dniu 31.12.2021 jest dla Państwa dyspozycji w godzinach 8:00 -16:00. Zapraszamy do kontaktu mailowo: Obsługa klienta hurtowego: sprzedaz@procefar.pl Obsługa klienta aptecznego/detalicznego: hurt@procefar.pl  Zgłoszenie reklamacyjne: reklamacje@procefar.pl oraz pod następującymi numerami telefonów: Obsługa klienta […]
21 grudnia 2021

Zmiana godzin pracy DOK w dniu 24.12.2021

Szanowni Państwo, informujemy że Dział Obsługi Klienta w dniu 24.12.2021 jest dla Państwa dyspozycji w godzinach 6:00 -14:00. Zapraszamy do kontaktu mailowo: Obsługa klienta hurtowego: sprzedaz@procefar.pl Obsługa klienta aptecznego/detalicznego: hurt@procefar.pl  Zgłoszenie reklamacyjne: reklamacje@procefar.pl oraz pod następującymi numerami telefonów: Obsługa klienta […]
10 listopada 2021

Zmiana godzin pracy DOK w dniu 12.11.2021

Szanowni Państwo, dnia 12 listopada (piątek) Dział Obsługi Klienta PCF Procefar będzie do Państwa dyspozycji w godzinach 8-16 Zapraszamy do kontaktu, pod numerami telefonów: Obsługa realizacji zamówień (apteki): 725 210 602 Obsługa płatności: 725 210 618 Obsługa klientów hurtowych oraz […]